zakl

Nazaj na glavno stran

10 Zaključek

Trenutno stanje spletnih knjigarn je kot ste si lahko sami prebrali nič kaj uspešno. Spletnim knjigarnam v Sloveniji primanjkujeta predvsem dve poglavitni lastnosti. To sta večja samostojnost delovanja (preveč tesno in podrejeno so vezane na matično organizacijo) in boljša poslovna kultura (učinkovitejše oglaševanje, prijaznost, iskanje novih zamisli itd.). Stranki je potrebno kot sem že večkrat zapisal, ponuditi nekaj več, da bo zadovoljna in jo moramo nenehno prijazno spodbuditi. Strankam je potrebno dati občutek, da so pomembne in ne zgolj nekakšno orodje za dobiček. Stranka se mora počutiti kot dejavna in ji je potrebno omogočiti, da lahko svojo aktivnost uresničuje (npr. sodelovanje pri MMIS s pomočjo pošiljanja prispevkov ipd.).

Res je, da je slovenski trg sorazmerno majhen, a prav zaradi tovrstne majhnosti je potrebno nenehno spodbuditi izvirne zamisli, namreč toliko strank kot jih imajo Američani, mi Slovenci nimamo!

Spletne knjigarne si bodo morale začeti izdelati osnutek, da bodo za elektronsko poslovanje pridobile zelo pomembne stranke kot so šole, fakultete, knjižnice itd., kajti preveč tovrstnih pomembnih strank še vedno kupuje po klasičnem načinu, čeprav plačajo za to precej višjo ceno.

Dodatna aktivnost MMIS bi lahko odpravila razne pomanjkljivosti, še zlasti pri pridobivanju strank, kajti ta stran elektronskega poslovanja spletnih knjigarn je precej neučinkovita. V tej seminarski nalogi sem pri UML modeliranju predvsem pomislil na pridobivanje čim večjega števila kakovostnih strank, kjer sem s pomočjo različnih scenarijev in prikazov alternativ spoznaval nove zamisli, a hkrati s tem tudi možnosti poteka določene zamisli v manj pozitivno smer.

Vesel sem, da sem se lotil tega izziva modeliranja delovnega / poslovnega sistema EMKE, ker sem tako bolje spoznal možnosti, pomanjkljivosti in nevarnosti pri elektronskem poslovanju, kjer so zelo pomembne povezave, ki jih imamo z ostalim svetom in to so poleg poslovnih družabnikov tudi stranke. Prav v tem pogledu se elektronsko poslovanje prav nič ne razlikuje od klasičnega načina poslovanja!

 

11 Viri

1.) Alter, S.(2002). Information systems : a foundation of E- business. Upper Saddle River : Prentice Hall, cop., 587 str.

2.) Erikson, H. & Penker, M.(2000). Bussiness modelling with UML. New York [etc.] : John Wiley & Sons, cop, 459 str.

3.) Fowler, M. & Scott, K.(1999). UML distilled : applying the standard object modeling language. Reading (Massachusetts) [etc.] : Addison-Wesley, 1999, cop. 1997, 187 str.

4.) Silič, M., Colnar, M., Krisper, M. [etal …].(2000) EMRIS - Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov. #Zv. #2, Objektni razvoj. Ljubljana : Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, 412 str.

5.) Silič, M., Colnar, M., Krisper, M. [etal …].(2000) EMRIS - Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov. #Zv. #4, Objektni razvoj. Ljubljana : Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, 182 str.

6.) Silič, M., Colnar, M., Krisper, M. [etal …].(2000) EMRIS - Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov. #Zv. #5, Objektni razvoj. Ljubljana : Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, 133 str.

7.) Univerzalna decimalna klasifikacija (1994). 2. spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica, 190 str. + popravki iz leta 1995, 200 str.

Spletni naslovi

http://www.bui.haw-hamburg.de/pers/ursula.schulz/automat-ie/ergebnis7.html (2003-02-15)

http://www.gerhard.de/info/gerhard2.html (2003-02-15)

http:// www.microsoft.si/6ntk/PPTpredstavitve/Sr/351.ppt (2003-06-21)

http://www.microsoft.si/slovenija/7ntk/Predavatelji/s-z.asp (2003-06-10)

http://www.nasvet.com/doc/trzenje-eposta.php (2003-07-04)

http://www.sisplet.org/ris/ris/dynamic/readpublications.php?sid=43 (2003-06-25)

http://www.sparxsystems.com.au (2003-06-28)

12 Priloga

Preizkušeni programi za modeliranje z UML

Rational Rose student edition - s tem programom sem imel težave, kajti dolgo se je nalagal in včasih tudi ni izvajal ukaze (velja za delo z oper. sist. WINDOWS 98).

Poseidon for UML - sicer dober program, vendar se je več kot 7 minut nalagal in tudi ni bilo možno z njim kopirati prikaze npr. v Word (velja za delo z oper. sit. WINDOWS 98).

ArgoTigris UML - za projekte, vendar pa ni vseboval npr. sekvenčni diagram

Objecteering Software - je vseboval zgolj štiri UML diagramske tehnike. Velikost 54 MB

Visual Paradigm for UML - Community edition - vsebuje 9 UML diagramskih tehnik, CRC, Business workflow diagram, itd. Velikost 73 MB, program se naloži v minuti in pol (velja za delo z oper. sit. WINDOWS 98), možnosti kopiranja npr. v Word. VPCE je brezplačen

Proxy designer - precej skromen, vsebuje le tri UML tehnike in tehniko delovnega toka (WorkFlow).

Concept Draw - vsebuje nekaj primerov UML diagramskih tehnik.

Smart draw - podobno kot predhodni

EA Sparks Systems – preizkusni program za poslovno modeliranje. Je zelo dober, a na žalost zgolj uporaben za 30 dni in potem ni več brezplačen.

Nasveti v zvezi z delom s programom Rational Rose Enterprise edition 2003!!!

  1. Priskrbite si zmogljivejši računalnik (512 MB RAM-a, vsaj 600 MHz procesor)
  2. Uporaba sodobnejšega operacijskega sistema je nujna npr. XP (operacijski sistem Windows 98 je za delo s tem programom že zastarel).
  3. Nekaterih simbolov ta izdaja ne vsebuje, so pa po mojem mnenju precej pomembni pri predstavitvi modela. Simbole si lahko izdelate sami, a je postopek dokaj zahteven in precej zamuden. Pod opcijo “creating a new stereotype” si skrbno oglejte navodila. V primeru, da ne najdete zaželeno, lahko preizkusite še malce svetovni splet. Zaenkrat vam bom ponudil eno spletno rešitev:  Stereotipi za nalaganje (download)

 

Sicer narišete simbol (npr. konkavni šesterokotnik) s programom MS Paint(v treh velikostih small, medium in large), jih shranite v Rosejevim direktoriju in si mesto dobro zapomnite oziroma zapišite. V osnovnem Rosejevim direktoriju si odprete File (računalniško kartoteko) "DEFAULT STEREOTYPES"! Zagledali boste naslednji izraz: [stereotype Items]. Zdaj si morate znotraj dokumenta poiskati prvo prazno mesto pred naslednjim izrazom, ki vsebuje oglati oklepaj, kamor boste vnesli svoj izraz, ki se v našem primeru glasi (npr. želite, da se konkavni šesterokotnik pojavi v območju diagrama aktivnosti) - konkavni šesterokotnik je simbol (znak) za PROCES:

[Stereotype Items]

[activity:process]

Item =Activity

Stereotype =Process

SmallPaletteImages=&\MystereotypeIcons\small_palette_icons.bmp

...

V primeru, da se boste odločili za zgoraj navedeno spletno rešitev, bo zadeva nekoliko manj zamudna. Zaželene simbole si shranite v Rose-jev direktorij (program Rational Rose morate pri tem predhodno zapreti), nakar si odprete beležnico, kjer je na voljo npr. izraz za konkavni šesterokotnik. Izraz prekopirate v beležnico DEFAULT STEREOTYPES natanko na prvo prosto mesto med izrazom [Stereotype Items] in naslednjim prvim oglatim oklepajem. Vsekakor ne pozabite shraniti, kar ste vnesli!!!

Simbol se bo pojavil pod opcijo TOOLBARS! V primeru, da bi želeli ta simbol uporabiti za primer uporabe boste to morali posebej določiti!

4. Pri risanju zahtevnejših modelov je zelo pomemben vrstni red risanja.

Nazaj na glavno stranDatenschutzerklärung
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!