use

Nazaj na glavno stran

4 UML poslovno modeliranje spletne knjigarne EMKA

S pomočjo metamodela poslovnega modeliranja (gl. diagram 1), diagram cilja (gl. diagram 2) in posnetka delovnega / poslovnega sistema EMKA (gl. diagram 3), sem si pripravil podlago za nadaljnjo UML poslovno modeliranje s pomočjo primera uporabe, sekvenčni diagram, diagram sodelovanja, objektni / razredni diagram, paketni diagram, diagram stanja, diagram aktivnosti, komponentni diagram in arhitekturni diagram.

V nadaljevanju seminarske naloge bom najprej prikazal primere uporabe, ki veljajo za sedanje razmere spletne knjigarne EMKE, nakar bom še prikazal primere uporabe z dodatno aktivnostjo MMIS, ki naj bi predvsem pridobil čim več spletnih obiskovalcev oziroma registriranih strank.

4.1 Primeri uporabe (sedanje stanje EMKE)

4.1.1 Primer uporabe pri spletni registraciji stranke v EMKO

4.1.2 Diagram 4: Primer uporabe registracije stranke

1. scenarij primera uporabe: Registracija stranke

 1. Stranka si ogleduje spletno stran EMKE, nakar se odloči, da želi postati njen član
 2. Stranka se registrira s pomočjo spletnega obrazca (ime, priimek, naslov, elektronski naslov)
 3. Stranka si določi uporabniško ime in geslo
 4. Stranka je zdaj uspešno registrirana

Alternative

Alt. 1: EMKINE spletne strani stranki niso všeč in se zato ne registrira

Alt. 2: Stranka se želi registrirati, vendar je uporabila že veljavno uporabniško ime

Alt. 3: Stranka se želi registrirati, vendar pa spletni obrazec ne deluje

2. scenarij primera uporabe: Nadaljevanje

 1. Registrirana stranka si ogleduje spletne strani EMKE
 2. Stranka opazi zanimivo knjigo po ugodni ceni
 3. Stranka se prijavi s pomočjo uporabniškega imena in gesla v sistem
 4. Preverjanje uporabniškega imena in gesla
 5. Potrditev uporabniškega imena in gesla
 6. Stranka se je uspešno prijavila v sistem

Alternative

Alt. 1: Stranka je vtipkala napačno geslo in mora postopek prijave ponoviti

Alt. 2: Spletna stran ima tehnične težave in zato prijava v sistem ni možna

Alt. 3: Stranka si premisli in postopek prijave v sistem prekine

4.2 Primer uporabe iskanja knjige na spletnih straneh EMKE (obstoječa različica)

 

4.2.1 Diagram 5: Primer uporabe iskanja knjige s pomočjo notranjega iskalnika

Scenarij primera uporabe : Iskanje knjige

 1. Stranka pri iskanju knjige uporabi notranji iskalnik
 2. Stranka išče knjigo po avtorju in naslovu
 3. Stranka razširi poizvedbo na ISBN (mednarodna številka knjige) in letnico izdaje
 4. Stranka najde zaželeno knjigo

Alternative

Alt. 1: Stranka pozna zgolj avtorjevo ime, zato zaželeno informacijo ne najde

Alt. 2: Stranka pozna zgolj naslov knjige in dobi preveč zadetkov

Alt. 3: Stranka ne pozna niti enega podatka

Alt. 4: Notranji iskalnik ne deluje

4.3 Primer uporabe poslovnega sistema EMKA z vidika uporabnika

4.3.1 Diagram 6: Primer uporabe glede pogleda stranke na poslovni sistem

Scenarij primer uporabe: Pogled na poslovni sistem EMKE z vidika stranke

 1. Stranka obišče spletno stran EMKA
 2. Stranka si ogleda navodila za uporabo spletnih strani
 3. Stranka si ogleda reklamne pasice
 4. Stranka si ogleda različne oddelke in spoznavo njihove vsebine
 5. Stranka izpolni spletne ankete
 6. Stranka si ogleda tudi druge spletne povezave
 7. Stranka si ogleda spletne strani z izobraževalnimi vsebinami
 8. Stranka se registrira in prijavi v sistem
 9. Stranka izvede naročilo
 10. Dobavitelj dostavi naročeno blago
 11. Plačilo po povzetju (to stranka v tem trenutku manj vidi, zato tega tudi nisem vidno izpostavil)

Alternative

Alt. 1: Stranka si ogleda zgolj reklame

Alt. 2: Stranka se zgolj registrira in prijavi v sistem

Alt. 3: Stranka izpolni zgolj spletno anketo in si ogleda strani oddelkov

Alt. 4: Stranka sodeluje pri spletnem učenju

Alt. 5: Stranka si ogleda druge spletne povezave, ki niso EMKINE

Alt. 6: Stranka zapusti EMK-ino spletno stran

Alt. 7: Stranka ne dobi naročeno blago

Alt. 8: Naročilo ni prispelo do dobavitelja

Alt. 9: Strankina registracija ni bila uspešna

Alt.10: Stranka pošlje uredniku spletnih strani EMKE elektronsko sporočilo

Alt.11: Stranka želi dobiti nasvet v zvezi s prodajo programske opreme

Alt.12: Stranka želi kupiti darilo za otroka in povpraša urednika za nasvet

Alt.13: Registrirana stranka je pozabila svoje geslo in pošlje uredniku spletnih strani elektronsko sporočilo

Alt.14: Registrirana stranka se želi odjaviti, kajti spletna stran ji ni več všeč

Alt.15: …

 

4.4 Primer uporabe naročila in ciljne usmerjenosti stranke

4.4.1 Diagram 7: Cilj stranke in naročilo

Scenarij primera uporabe: Ugodna cena / naročilo

 1. Strankin cilj je kupiti leksikon po zelo ugodni ceni
 2. Stranka je pripravljena plačati za leksikon 5000 SIT
 3. Stranka zagleda leksikon po 4000 SIT
 4. Stranka izvede spletno naročilo
 5. Stranka naroči en izvod
 6. Dobavitelj dostavi en izvod leksikona in račun na strankin dom
 7. Stranka plača račun
 8. Stranka je dosegla cilj z ugodnim nakupom

Alternative

Alt. 1: Cena leksikona je višja od pričakovane, zato stranka ne izvede naročila

Alt. 2: Stranka nenadoma zagleda drug proizvod, ki jo bolj zanima kot leksikon

Alt. 3: Dobavitelj dostavi leksikon na strankin dom, vendar stranka ugotovi, da je knjiga poškodovana

Alt. 4: Dobavitelj pošlje stranki ustrezno knjigo, vendar pa neustrezni račun

Alt. 5: Dobavitelj pošlje stranki neustrezno knjigo in neustrezni račun

Alt. 7: Stranka kljub naročilu ne dobi leksikona

 

4.5 Primer uporabe (poslovni procesni vidik)

 

4.5.1 Diagram 8: Primer uporabe (poslovni procesni vidik)

Scenarij primera uporabe : Poslovni procesni vidik

 1. Stranka brsklja po spletnih straneh EMKE, ki vključuje katalog
 2. Stranka naredi poizvedbo s pomočjo notranjega iskalnika
 3. Stranka ugotovi, da je iskano blago na voljo
 4. Stranka izvede naročilo
 5. Če ima stranka nakupno kartico jo lahko uporabi
 6. Naročilo stranke se uvršča pod področjem “vodenja strankinih naročil
 7. Blago je potrebno nakladati (v primeru, da gre za težje blago), opremiti in transportirati
 8. Izhod je dostava naročila

Alternative

Alt. 1: Stranka ne najde zaželeno

Alt. 2: Stranka je izgubila nakupno kartico

Alt. 3: Stranka je neustrezno izvedla naročilo

Alt. 4: Stranka je blago naročila, vendar pa blago ni več na zalogi

Alt. 5: Stranka je izvedla naročilo, vendar pa so s transportnimi sredstvi težave

Alt. 6: Dostava je prispela na napačen naslov

Alt. 7: Stranki dostavijo poškodovano blago na dom

4.6 Primer uporabe – dodatna aktivnost MMIS in cilj9

Dodatna aktivnost MMIS naj bi pridobila čim več spletnih obiskovalcev in s tem tudi naročnike ter registrirane stranke. Povrhu tega naj bi MMIS ustvarjal povezave med različnimi podjetji, zavodi in posamezniki tudi z namenom, da se bolj izkoristijo kapacitete elektronske pošte v smeri prijaznega in profesionalnega odnosa s strankami. MMIS bom v primeru uporabe prikazal iz informacijskega in poslovno procesnega vidika. Še zlasti pri primeru uporabe iz informacijskega vidika bom poskusil na kratko predstaviti možnosti, ki bi jih MMIS lahko nudil.

4.6.1 Diagram 9: Primer uporabe MMIS

Scenarij primer uporabe: Dodatna aktivnost MMIS pri pridobivanju strank

 1. Stranka obišče indeksno spletno stran EMKE
 2. Stranka zagleda nespregledljivo spletno povezavo na MMIS
 3. Stranka zazna, da je MMIS sistematično urejen in primeren za poizvedovanje in za komuniciranje (UDK in kronološko v obliki TV sporedov, vsebuje zajetne podatkovne baze in omogoča kakovostno komunikacijo - telekomunikacija)
 4. Stranka zazna številne možnosti, ki jih MMIS nudi (izobraževanje, svetovanje, reševanje problemov, video, avdio konference, zabava na spletu)
 5. Stranka zazna, da MMIS ponuja veliko kakovostnih spletnih virov in storitev
 6. Stranka zazna prijaznost tako s strani ravnatelja MMIS kot tudi s strani urednika MMIS (ravnatelj in urednik MMIS si prizadevata čim bolj zadovoljiti stranke in s tem pridobiti tudi druge)
 7. Stranka bo razširila pozitivno mnenje o EMKI in o MMIS

Alternative

Alt. 1: Stranka ne potrebuje MMIS in je povsem zadovoljen z ostalimi storitvami EMKE

Alt. 2: Stranka obišče MMIS, vendar se v tem sistemu ne znajde, zato stran nemudoma zapusti

Alt. 3: Stranka ne pozna dobro UDK

Alt. 4: Stranka je v strahu pred storitvami, ki jih je potrebno drago plačati

Alt. 5: Stranka dostopa na strani MMIS brez ustrezne programske podpore (npr. nima programov kot za videopredstavitve, nima Acrobat readerja, power – pointa ipd.) in zato se odreče ponudbi MMIS za vedno

Alt. 6: Stranka je nezadovoljna nad nefunkcionalnimi spletnimi povezavami in se na MMIS več ne vrne

Alt. 7: Stranka si pridobi neprijetne izkušnje s storitvami

Alt. 8: Stranka zaznava MMIS kot manj varnega

Alt. 9: Stranka je nezadovoljna nad vsiljivimi ekonomskimi propagandnimi sporočili

Alt.10: Stranka je na MMIS odprla spletni vir, ki vsebuje nevaren virus

Alt.11: Neprijaznost urednika MMIS je močno načela zaupanje v MMIS oziroma v EMKO

Alt.12: Stranka je konkurent EMKE in išče v MMIS šibke strani, da jih pozneje lahko izpostavi

Alt.13: Pri razreševanju problemske situacije, je ena od mnogih storitvenih dejavnosti v MMIS, stranki neustrezno svetovala

Alt.14: Stranka dobiva obvestila na svoj elektronski naslov, katere ni naročnik

Alt.15: Stranki pošljejo na dom račun za storitve, ki jih ni koristila

 

4.7 Primer uporabe – Dodatna aktivnost MMIS (procesni vidik)

4.7.1 Diagram 10: Primer uporabe MMIS procesni vidik

Scenarij primera uporabe: Spletni nakup in aktivno udejstvovanje stranke

 1. Stranka izpolni spletno naročilo
 2. Stranka pošlje spletno naročilo
 3. Dobavitelj mu dostavi račun in blago
 4. Stranka plača za blago in za storitev
 5. Stranka se prelevi v aktivno stranko (lahko tudi v udeleženko)
 6. Aktivna stranka pošlje uredniku MMIS prispevek (npr. prispevek, ki ga je možno honorirati)
 7. Urednik prispevek sprejme (npr. prispevek vsebuje koristen predlog za nadaljnje poslovanje EMKE)

Alternative

Alt. 1: Stranka ne naroči ničesar

Alt. 2: Stranka ne pošlje prispevka

Alt. 3: Stranka naroči blago, ne pošlje pa prispevka

Alt. 4: Stranka naroči blago in pošlje prispevek (postane aktivna stranka)

Alt. 5: Stranka ne naroči blaga in aktivna stranka pošlje prispevek

Alt. 6: Urednik prispevek zavrne

Alt. 7: Urednik prispevek niti ne pogleda

Alt. 8: Aktivna stranka ne dobi upravičen honorar za prispevek

Alt. 9: Aktivna stranka dobi kot povračilo za vložen trud urednikov neprijazen odgovor

Alt.10: Aktivna stranka želi po spletnem obrazcu poslati prispevek, vendar prispevek ne prispe do urednika

Alt.11: Stranka želi poslati prispevek (aktivna stranka), vendar si premisli in si raje naroči blago (stranka)

Alt.12: Aktivna stranka (večinoma registrirana stranka EMKE) preko MMIS komunicira z drugim podjetjem in mu pošlje prispevek

Alt.13: Aktivna stranka preko MMIS komunicira s šolskim zavodom in jim pošlje prispevek

Alt.14: Aktivna stranka preko MMIS komunicira s tujim podjetjem (npr. Amazon.com) in mu pošlje prispevek (npr. rezultati javnomnenjske raziskave v zvezi s potrošnjo otroških knjig)

 

 

4.8 Primer uporabe – Aktivno sodelovanje strank pri reševanju problemov

4.8.1 Diagram 11: Aktivno sodelovanje strank pri reševanju problemov

Scenarij primera uporabe: Aktivno sodelovanje strank pri reševanju problemov

 1. Stranka išče informacije o izdelkih za nakup in o problemu financiranja (lahko za drugo podjetje, zavod, za lastno podjetje)
 2. Stranka se aktivno vključi v reševanju tega problema s pomočjo MMIS, kjer potekajo različni informacijski procesi
 3. Stranka daje pobudo (lahko v obliki spletnega osnutka) za razreševanje problema
 4. Kot izid dobi različne spletne vire v zvezi s problemom, pride do izmenjave informacij med različnimi akterji in prikažejo se različne storitve, ki se ukvarjajo s problemom nakupa in financiranja
 5. V ta dejavni proces je tudi aktivno vključen dobavitelj EMKE (v tem primeru lahko vodja prodajne službe), ki ga je vpoklicala stranka

Alternative

Alt. 1: Stranka in dobavitelj slabše sodelujeta, zato poskuša stranka rešitev izpeljati sama

Alt. 2: Stranka dobi preveč zadetkov, vendar pa rešitev za problem nakupa in financiranja zahteva hitre ukrepe

Alt. 3: Mnenja različnih storitvenih podjetij se glede rešitve problema ne skladajo s strankinim videnjem problema

Alt. 4: Pri izmenjavi informacij med različnimi akterji prihaja do posredovanja nenatančnih ali pa celo neustreznih podatkov in informacij (npr. zastareli podatki)

Alt. 5: Mnogo spletnih virov je nefunkcionalnih in stranka izgubi z njimi čas

Alt. 6: Informacijski procesi različnih storitvenih podjetij ne dajejo ustreznih informacij v zvezi z rešitvijo problema, ker si zaradi medsebojnega prekomernega rivalstva že v osnovi nasprotujejo

Alt. 7: Strankine predloge zavrnejo zaradi šibkih argumentov

Alt. 8: Drugi akterji (npr. storitvena podjetja, EMKA itd.) enostavno spregledajo strankine predloge

Alt. 9: Stranka izgubi potrpljenje in nabavi blago za drugo podjetje po precej višji ceni

Alt.10: EMKA stranki neustrezno svetuje z namenom, da bi stranki, ki poizveduje za drugo konkurenčno ali za njih manj priljubljeno podjetje, zaračunavali čim več denarnih sredstev

Alt.11: Informacije, ki jih je dobila stranka so bile do tistega trenutka ustrezne, vendar so se v zelo kratkem času spremenile (npr. zamolčan dvig cene določenega blaga ipd.)

4.9 Primer uporabe izmenjave informacij pri svetovanju stranki (npr. ravnatelj šole) v zvezi z vzgojnoizobraževalnem procesu

 

4.9.1 Diagram 12: Izmenjava informacij in svetovanje pri vzgojnoizobraževalnem procesu s pomočjo dodatne aktivnosti MMIS

 1. Stranka želi dobiti informacije v zvezi izobraževanjem na daljavo (spletno izobraževanje)
 2. Stranka sproži poizvedbo v MMIS
 3. Stranka dobi vpogled v spletni vzgojnoizobraževalni proces
 4. Stranka naveže stik s spletno svetovalno službo
 5. Prihaja do izmenjave informacij med vsemi udeleženci
 6. Stranka se bo v prihodnje aktivno vključila v spletni vzgojnoizobraževalni proces

Alternative

Alt. 1: Stranka ne dobi zadovoljivih informacij v zvezi z spletnim vzgojnoizobraževalnim procesom

Alt. 2: Kratek vpogled v spletni vzgojnoizobraževalni proces stranko odvrača od nadaljnjih prizadevnj v tej smeri

Alt. 3: Spletna svetovalna služba, ki sproži proces poizvedb, stranki ne daje zadovoljivih izidov

Alt. 4: Spletne povezave delujejo počasi in so mnoge od teh tudi nefunkcionalne

Alt. 5: Strežnik EMKE je premalo zmogljiv za zadovoljiv oziroma hiter prenos informacij po spletu

Alt. 6: Stranka nima niti ustrezne programske in strojne opreme za vključitev v spletni vzgojnoizobraževalni proces

Alt 7: Zaradi visoke postavljene cene pri spletnem izobraževanju se stranka odpove nadaljnjimi prizadevanji

Alt. 8: Spletni vzgojnoizobraževalni proces je preozko usmerjen in ne odgovarja potrebam in željam stranke

Alt. 9: Stranka se v tem programu vzgojnoizobraževalnega procesa ne najde

Alt.10: Stranka se sicer poskuša prijaviti za spletno izobraževanje, vendar pa spletni obrazci za prijavo ne delujejo

Alt.11: Spletni obrazci so prezajetni in stranka izgubi potrpljenje

Alt.12: Stranka dobi negativne informacije (od drugih nezadovoljnih strank) v zvezi s spletnim izobraževanjem in se zato odpove svojemu namenu, da bi se prijavila v vzgojnoizobraževalni proces

Alt.13: Stranka si poišče drugo lokacijo za spletno izobraževanje

Alt.14: Stranka se popolnoma odpove spletnemu izobraževanju in se vpiše na klasično izobraževalno ustanovo

4.9.2 Primer uporabe ekspertnega svetovanja

4.9.3 Diagram 13: Ekspertno svetovanje v zvezi s potrebami po kadrih po različnih podjetjih s pomočjo MMIS

Scenarij primera uporabe: Ekspertno svetovanje v zvezi s kadrom

 1. Stranka želi dobiti informacijo v zvezi z zaposlitvijo
 2. Stranka se poveže s spletno svetovalno službo v zvezi z zaposlovanjem kadrov
 3. Spletna svetovalna služba že ima vzpostavljene stike z različnimi ravnatelji iz različnih podjetij
 4. Spletna svetovalna služba za zaposlovanje kadrov dobi od različnih ravnateljev koristne in aktualne informacije o željah in potrebah podjetjih po kadrih
 5. Stranka dobi zadovoljive infomacije v zvezi z zaposlitvijo, tako da je spletni svetovalni proces v zvezi z zaposlovanjem kadrov uspešno zaključen

Alternative

Alt. 1: Stranka mora predolgo čakati na odgovore

Alt. 2: Stranka dobi nenatančne odgovore

Alt. 3: Stranka se ni ustrezno opisala

Alt. 4: Stranka je neustrezno predstavila problem

Alt. 5: Za tovrstno storitev mora stranka preveč plačati in se zato spletnemu svetovanju odpove

Alt. 6: Ravnatelji posredujejo spletni svetovalni službi neresnične oziroma prirejene odgovore, ki ne odražajo resnično stanje pri zaposlovanju oziroma izboru kadra in stranka se tega zaveda, zato tovrstnih storitev ne bo več koristila

Alt..7: Informacije s strani ravnateljev so precej subjektivne narave, tako da stranka z njimi ni zadovoljna

Alt. 8: Pri izmenjavi informacij med spletno kadrovsko svetovalno službo in ravnateljem pride do napačne interpretacije posredovane informacije. Stranka to zazna in je nezadovoljna s storitvijo

Alt. 9: Svetovalec in ravnatelj se slabše sporazumevata ter je zaradi tega oškodovana stranka, saj ne dobi ustreznih informacij

Alt.10: Posredovane informacije so preveč dvoumne narave in z njimi stranka nima kaj početi. Po vsej verjetnosti nikoli ne bo več koristila tovrstne storitve

Alt.11: Tehnične težave na spletu onemogočijo kakovostno komunikacijo med ekspertno spletno svetovalno službo za kadrovske zadeve in stranko

Alt.12: Ekspertna spletna svetovalna služba za kadrovske zadeve je deloma zaprte narave in se zato nanje ne more obrniti sleherna stranka

Alt.13: Neprijaznost svetovalca spletne svetovalne službe za kadrovske zadeve do stranke pelje stranko k temu, da ne želi več koristiti tovrstnih uslug

Alt.14: Tako svetovalci kot tudi ravnatelji zaradi dopustovanja niso dosegljivi, kajti stranka od spletnih svetovalnih storitev pričakuje neomejeno odprtost, hitro in kakovostno posredovanje informacij. Stranka bo nekoliko razočarana.


9 Povzel po viru: http://www.nasvet.com/doc/trzenje-eposta.php (2003-07-04)

Nazaj na glavno stranDatenschutzerklärung
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!