uml

 Nazaj na glavno stran

2 Modeliranje spletne knjigarne EMKA s pomočjo UML diagramskih tehnik

Odločil sem se, da v tej seminarski nalogi modeliram delovanje spletne knjigarne EMKA z vidika stranke, kajti prav ta perspektiva gledanja bo zelo koristna, še zlasti za diagramsko tehniko primera uporabe (angl. use case).

Diagramske tehnike, ki jih bom uporabljal so naslednje:4

  • diagrame primera uporabe (use case diagrams), ki predstavljajo komunikacijo med akterji (npr. stranke, uporabniki, zaposlenci idr.) in računalniškim sistemom.
  • razredni diagrami (class diagrams) prikazujejo statično strukturo modela v obliki razredov in povezanih poti med njimi. Razredni diagrami ne prikazujejo časovnega obnašanja.
  • diagrami stanj (statechart diagrams) prikazujejo zaporedje stanj, skozi katere gre objekt v času njegovega obstoja in dogodkov, ki sprožijo prehode med stanji.
  • diagrami aktivnosti (activity diagrams) opisujejo dinamično obnašanje sistema z vidika dejavnosti (primerni za prikaz delovnega toka, sočasnih dejavnosti in operacij).
  • diagrami sodelovanja (collaboration diagrams) prikazujejo gibljive interakcije med objekti in njihove medsebojne povezave.
  • diagrami zaporedja (sequence diagrams) prikazujejo gibljivo časovno (zaporedno) sodelovanje objektov v interakciji, vendar pa ne prikazujejo asociacij (to je v domeni razrednih diagramov).
  • diagrami implementacije prikazujejo fizične zveze med programskimi in strojnimi sestavnimi deli sistema. Poznamo diagrame komponent (component diagrams) in arhitekturne diagrame (deployment diagrams).

V nadaljevanju moje seminarske naloge bom kot uvod v nadaljnje diagramske prikaze najprej predstavil metamodel poslovnega modeliranja in diagram cilja kot odgovor na metamodel.


4 Podatke sem dobil v knjigi: Silič, M., Colnar, M., Krisper, M. [et al ...].(2000). #Zv.#4, Objektni razvoj. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko na strani 90.

Nazaj na glavno stranDatenschutzerklärung
Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!