objekt

Nazaj na glavno stran

6 Razredni / objektni diagrami

Prikazal bom dva objektna diagrama, ki bosta prikazala zgradbo Založbe Mladinske knjige oziroma EMKE. Prvi objektni diagram (gl. diagram 17) bo prikazal sedanje stanje obravnavanega podjetja, medtem ko bo drugi objektni diagram prikazal še dodatno aktivnost MMIS (gl. diagram 18). Objektni diagrami so zelo primerni za prikaz trenutnega stanja v delovnem / poslovnem sistemu.10

6.1 Diagram 17: Trenutno stanje podjetja MK / EMKA

Na naslednji strani sledi objektni diagram 18, ki prikazuje stanje podjetja, če bi uvedli dodatno aktivnost MMIS. Uvedba dodatne spletne aktivnosti ne bo spremenila dosedanje organizacijske strukture in zato lahko pri prikazovanju prihodnjega sistema uporabim to diagramsko tehniko.

6.2 Diagram 18: Objektni diagram dodatne aktivnosti MMIS

 

Kot vidimo na diagramu 18 se organizacijska struktura podjetja ni bistveno spremenila, le pri sekciji spletne ponudbe sem dodal aktivnost MMIS. EMKA pravzaprav nima svoje finančne službe, temveč je ta eden glavnih oddelkov v založbi Mladinske knjige. Ravnatelj EMKE ni nadrejen tej enoti, kar prikazuje tudi asociativna povezava (črta). Ravnatelj EMKE je pa upravičen do vseh informacij, ki zadevajo njegovo organizacijsko enoto. Črta z belim rombom na vrhu prikazuje agregacijo (podrejen odnos) in črta s črnim rombom pomeni kompozicija (prikazuje močno lastništvo).


10 Diagram sem izdelal s pomočjo vira: (Erikson, H. & Penker, M., 2000) na strani 123.

Nazaj na glavno stranDatenschutzerklärung
Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!