kazalo

Nazaj na glavno stran

Kazalo poglavij

Povzetek  3

1 Uvod  4

Opis problema 7

Namen / cilj seminarske naloge  8

2 Modeliranje spletne knjigarne EMKA s pomočjo UML

diagramskih tehnik 9

2.1 Osnovni konceptualni metamodel poslovnega modeliranja 10

2.3 Diagram cilja (poslovni vidik) 12

3 Posnetek delovnega / poslovnega sistema EMKA 15

4 UML poslovno modeliranje spletne knjigarne EMKA 19

4.1 Primeri uporabe 20

5 Diagram zaporedja in diagram sodelovanja 38

6 Razredni objektni diagrami 42

7 Diagram stanja 45

7.2 Diagrami aktivnosti 46

8 Komponentni in arhitekturni diagram 49

9 Pogled v prihodnost (paketni diagram) 51

10 Zaključek 55

11 Viri 56

12 Priloga 57

 

Povzetek

V tej seminarski nalogi sem s pomočjo “CASE” orodjem Rational Rose Enterprise edition, ki vključuje tudi UML (Unified Modeling language) diagramske tehnike, obravnaval elektronsko oziroma spletno poslovanje možne različice spletne knjigarne. V spletno knjigarno EMKA sem vključil dodatno dejavnost multimedijskega informacijskega sistema (MMIS), ki naj bi pritegnil čim več strank k obisku in nenazadnje tudi k nakupu proizvodov ter določenih storitev (npr. knjige, revije, šolske in pisarniške potrebščine, igrače, računalnike in računalniške programe, spletno svetovanje, spletna komunikacija, itd.). Pri opisu in analizi spletnega poslovanja spletne knjigarne EMKA sem uporabljal različne modele in diagramske tehnike (npr. osnovni konceptualni metamodel poslovnega modeliranja, model cilja oziroma model pridobivanja strank s pomočjo uvedbe MMIS, model Alterjeve piramide, UML diagramske tehnike kot npr. primer uporabe, razredni diagrami, diagrami zaporedja, diagrami stanja, diagrami aktivnosti, paketni diagrami itd.).

V nadaljevanju moje seminarske naloge sem podrobneje opisal zgradbo možne različice MMIS. MMIS pomeni dodatna dejavnost na spletnih straneh elektronske knjigarne (E- knjigarne), ki ponudi registriranim strankam dostop do spletnega prodajnega kataloga, do številnih podatkov in informacij v obliki besedila, slike, zvoka, videa itd. Podatki in informacije naj bi bili urejeni na podlagi Univerzalno decimalno klasifikacijskega sistema (UDK) in znotraj te klasifikacije naj bi bila sleherna kategorija (npr. videokonference, videoanimacije, zvočne datoteke, besedila ipd.) urejene v nekakšen programski spored (spletna televizija). MMIS bi tako lahko izobraževal širok krog ljudi, svetoval v zvezi s problemi iz vsakdanjega življenja (npr. gospodinjstvo, poslovne odločitve, organizacija delovnih procesov, spletni tečaji za zaposlence, delničarje, stranke itd.). Povrhu tega naj bi MMIS tudi povezoval različne organizacije in posameznike.

Spletno poslovanje spletnih knjigarn v Sloveniji je dokaj neuspešno, saj tako posamezniki, podjetja in celo vzgojno izobraževalni zavodi dokaj samozavestno odklanjajo poslovanje s spletnimi knjigarnami.

Mnenja sem, da je potrebno ljudem nekaj ponuditi, jih spodbuditi, da se odpovedo starim načinom vedenja. Uvedba dodatne aktivnosti MMIS pri spletnem poslovanju knjigarne naj bi pomagalo ljudem, da se znebijo predsodkov in zavor v zvezi s sodobno informacijsko tehnologijo. To pomeni, da jim je potrebno ponuditi cenejše proizvode, nekatere brezplačne storitve ter prijaznosti.

Nazaj na glavno stranDatenschutzerklärung
Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!