cip

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

659.23:004.738.5

PETRIČ, Karl

Dodajanje aktivnosti pri elektronskem (spletnem) poslovanju

spletne knjigarne EMKA [Elektronski vir] : seminarska naloga pri

predmetu Informacijski sistemi / avtor Karl Petrič. - El. besedilni podatki. - Žalec : samozal., 2003

Način dostopa (URL): http://www.beepworld.de/members54/umlmodel. - Opis temelji na verziji z dne 10.7.2003

ISBN 961-236-494-X

 

125037312Datenschutzerklärung
Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!